React

wprowadzenie

 • Biblioteka odpowiedzialna za 'V' w 'MV*'
 • Bogaty ekosystem tworzący framework do budowy UI aplikacji webowych i natywnych
 • Sposób myślenia 

Czym jest React?

'Thinking in React'

 • UI = f(stan): podejście funkcyjne i reaktywne.
 • Deklaratywność:​ zapisujemy jak aplikacja ma wyglądać w danym stanie, React zajmuje się resztą
 • Komponenty: podział UI na logiczne elementy ze względu na funkcjonalność, nie język.

Jak działa React?

Virtual DOM

Komponety, JSX

const PageHeader = () => (
  <header>
    <h1>My awesome page</h1>
  </header>
)
const PageHeader = () => (
  React.createElement(
    'header', 
     null,
    React.createElement(
      'h1',
       null,
       'My awesome page'
    )
    
  )
)
class PageHeader extends React.Component {
  render() {
    return (
      <header>
        <h1>My awesome page</h1>
      </header>
    )
  }
}

State, props

class Counter extends React.Component {
  state = {
    current: 0
  }

  increment = this.setState(curr => ({ current: curr + 1}))

  render() {
    return (
      <button onClick={this.increment}>
        {this.state.current}
      </button>
    )
  }
}
const Article = props => (
  <article>
    <h2>{props.title}</h2>
    <p>{props.content}</p>
  </article>
)

<Article title={'Breaking news!'} content={'lorem ipsum'} />

Lifecycle methods

autor: Dan Abramov

HOC, render props

const HOC = Component => {
 return class extends React.Component {

  render() {
   return <Component {...this.props} authenticated/>
  }
 }
}

const Wrapped = HOC(SomeComponent)

...

<Wrapped />
const WorldProvider = ({ render }) => (
  <header>
    {render('World')}
  </header>
)

...

<WorldProvider render={data => (
 <h1>Hello {data.target}</h1>
)}/>

Trochę linków

 • Dokumentacja: https://reactjs.org/
 • Szybki start: http://www.react.express/